การทำงานหนัก และ ออกกำลังกายมากเกินไป ทำให้สูญเสียเอนไซม์ จนถึงระดับขาดแคลนได้ !

การทำงานหนัก

ทุกคนทราบดีว่าการออกกำลังกายทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นการวิ่งแข่งกีฬายิ่งต้องใช้พลังงานสูงมาก จึงเป็นการส่งผลกระทบต่อการหมดเปลืองของเอนไซม์ ที่ต้องมานำมาใช้ในการเผาผลาญเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานเอาไปใช้ ดังนั้นเมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้สารอาหาร (Nutrient) จำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จำต้องย่อยอาหาร (Food) ให้มาเป็นสารอาหารให้มากขึ้น ร่างกายจึงต้องเร่งผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) ไห้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา หรือการทำงานหนัก จะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เป็นการเร่งเอนไซม์ให้ทำปฏิกิริยาเคมี เกิดความหมดเปลืองสูง การทำงานของเอนไซม์และการผลิตเอนไซม์จึงเพิ่มขึ้นกระทบไปหมด ทั้งตามอวัยวะต่างๆ ทั้งตามกล้ามเนื้อ จึงทำให้เอนไซม์ที่เคยสะสมไว้ใช้ขาดแคลน (In-adequate) เรื้อรัง จนต้องหามาเสริม (Supplement) จากภายนอกเท่านั้น จึงจะเกิดสมดุล

ถ้าท่านเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ควรจะตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ มิฉะนั้นนักกีฬาทีท่านต้องดูแลจะหมดสภาพความเป็นนักกีฬาที่ท่านต้องดูแลจะหมดสภาพความเป็นนักกีฬาเร็วขึ้นทั้งที่ยังอายุน้อย ถ้าเป็นแชมป์ก็เสียแชมป์เร็วขึ้น

อนึ่ง นักกีฬาซึ่งมักจะมีอาการบาดเจ็บเสมอในการแข่งขันกีฬาบางประเภทก็จะทำให้ร่างกายมีการใช้เอนไซม์สำรองหมดเปลืองเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะต้องมาสนับสนุนการรักษาบาดแผลซึ่งทำให้เอนไซม์สำรองหมดเปลืองเร็วขึ้น โค้ช (Coach) ชาวต่างประเทศรุ่นใหม่ส่วนใหญ่รู้เรื่องเอนไซม์ดีมาก เพราะจะต้องผ่านการอบรมเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งสอนหนักเรื่องโภชนาการเรื่องน้ำดื่ม และเอนไซม์รวมอยู่ด้วย

ที่มา : หนังสือ เอนไซม์กุญแจแห่งชีวิต