การบำบัดมะเร็งด้วยเอนไซม์จากตับอ่อน

การบำบัดมะเร็งด้วยเอนไซม์จากตับอ่อน

 

ตับอ่อน(pancreas) เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบย่อยอาหาร ตั้งอยู่ใต้ลิ้นปี่ในช่องท้อง ล้อมรอบส่วนหัวด้วยลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) ต่อมของตับอ่อนมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่สร้างน้ำย่อยเอนไซม์แล้วหลั่งเข้าสู่บำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อย่อยอาหารเมื่อเรารับประทานและ ต่อมไร้ท่อซึ่งผลิตอินซูลิน

เอนไซม์จากตับอ่อนมี 3 ตัว คือ ทริปซิน (trypsin) ไลเพส (lipase) และแอไมเลส (amylase) ทำหน้าที่ย่อยโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตตามลำดับ เนื่องจากเอนไซม์เป็นสารโปรตีน เมื่อรับประทาน เอนไซม์จะถูกกรดในกระเพาะอาหารและด่างในลำไส้เล็กเปลี่ยนสภาพ (ที่เรียกว่า denature) เป็นความเข้าใจและเชื่อมาแต่โบราณว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการย่อย ปัจจุบันผู้ที่ใช้ข้อมูลเดิมก็จะเชื่อเช่นนั้น ในสมัยดร.เบียดก็ใช้เอนไซม์ที่ให้ทางหลอดเลือดเท่านั้น เพราะกลัวว่าจะเสื่อมสภาพจากน้ำย่อย แต่หลักฐานทางวิชาการปัจจุบันพิสูจน์ว่ามันมิได้เป็นไปเช่นนั้น ด้วยได้มีการทดลองทำทริปซิน เอนไซม์ตัวสำคัญของตับอ่อนใส่กรดและต้มจนเดือด พบว่ามันสูญเสียประสิทธิภาพไปน้อยมาก และเมื่อปล่อยให้เย็นลงและเสริมรวามเป็นด่าง ก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม เป็นการพิสูจน์ว่าทริปซินทำให้ฟิ้นกลับคืนได้ สารเริ่มต้นของมันก็เช่นเดียวกัน และยังมีรายงานอีกหลายรายงานสนับสนุน ฉะนั้นการได้รับเอนไซม์จากตับอ่อนด้วยการรับประทานจะไม่ทำให้มันเสียคุณสมบัติแต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกมากแสดงว่า เมื่อรับประทานเอนไซม์จากตับอ่อนแล้วจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลต่อระบบของร่างกายได้ โพรเอนไซม์ (proenzyme) หรือสารเริ่มต้นก่อนเป็นเอนไซม์ เช่น ทริปซิโนเจน (trypsinogen) จะมีปฏิกิริยาที่เซลล์มะเร็งได้ดีกว่า ด้วยการทดลองของโนวัคและทรนกา (Novak&Trnka) พบว่า การเปลี่ยนจากโพรเอนไซม์เป็นเอนไซม์นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวของเซลล์มะเร็ง แต่ไม่เกิดกับเซลล์ปกติ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลดีต่อการบำบัดมะเร็งและที่แพร่กระจาย  ทั้งหมดนี้เกิดจากกลไกการย่อยสลายโปรตีน (proteolysis) ของโพรเอนไซม์จากตับอ่อนเป็นสำคัญ มะเร็งและที่มันแพร่กระจายไปนั้นเป็นโปรตีน การบำบัดมะเร็งร่วมด้วยการใช้เอนไซม์จากตับอ่อนจึงมีนัยสำคัญดังกล่าว โดยไปทำลายผิวเซลล์มะเร็งให้มันตายในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ “เรื่องมะเร็งที่หมอ(อาจ)ไม่ได้บอกคุณ” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เฉลียว ปิยะชน