ควรทานวีว่าครั้งละกี่แคปซูล ?

ควรทานครั้งละกี่แคปซูลคำถามที่มักจะได้รับจากหลายๆทานคือ “ควรทานวีว่าครั้งละกี่แคปซูล?” จึงจะเหมาะสมและสามารถสังเกตุผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน เรากำหนดปริมาณการรับประทานที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสภาพร่างกายของแต่ละท่าน ดังนี้ค่ะ

  • ครั้งละ 5 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและเย็น : เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย ร่างกายไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ เป็นการรับประทานเพื่อการดูแลสุขภาพเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและชะลอความเสื่อมของร่างกาย สามารถรับประทานได้ต่อเนื่องทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ

  • ครั้งละ 7 แคปซูลก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็น หรือ เช้าและเย็น : ปริมาณนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ไม่ถึงกับวิกฤติที่ต้องการการดูแลฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เป็นปริมาณที่เหมาะกับกัารฟื้นฟูสภาพร่างกายในระดับปานกลาง เช่น ภูมิแพ้ระดับ1-2 , โรคกระเพาะแบบไม่ร้ายแรง , กรดไหลย้อนไม่ร้ายแรง , เบาหวาน เป็นต้นผู้ไม่ป่วย

  • ครั้งละ 10 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและเย็น : เหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายต้องการการฟื้นฟูเป็นพิเศษ เช่นโรคกระเพาะแบบรุนแรง , กรดไหลย้อน, เบาหวานที่ระดับน้ำตาลสูง ,ภูมิแพ้ระดับ 3 เป็นต้น ร่างกายจะได้รับเอนไซม์และสารอาหารในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นในมื้อเช้าและมื้อเย็น ทำให้การฟื้นฟู ซ่อมแซมร่างกายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • ครั้งละ 10 แคปซูลก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น : ปริมาณสูงที่สุด เหมาะสำหรับภาวะร่างกายที่อยู่ในช่วงวิกฤต มีความต้องการการฟื้นฟูซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนมาก เช่น โรคกระเพาะอักเสบรุนแรง,โรคภูมิแพ้ระดับ4+,โรคมะเร็งทุกชนิด เป็นต้น ในภาวะวิกฤตร่างกายต้องการเอนไซม์และสารอาหารปริมาณมากในการซ่อมแซมทุกๆ เซลล์อย่างเร่งด่วน จึงควรรับประทานวีว่าทั้ง 3 เวลาในปริมาณครั้งละ 10 แคปซูลเพื่อให้ทันท่วงทีในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งผู้ป่วย

  • ช่วงเวลาที่ควรทาน : ควรทานวีว่าในเวลาทีท้องว่าง ก่อนอาหาร 30 -60 นาที ไม่ควรทานติดต่อกับช่วงเวลาที่ร่างกายพึ่งทานอาหารเข้าไปหรือก่อนทานอาหารทันที เพราะทานพร้อมหรือใกล้เคียงกับเวลาที่ทานอาหารเอนไซม์ที่ได้จะทำหน้าที่ย่อยอาหารมื้อนั้นเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูร่างกายส่วนอื่นๆ อย่างที่ต้องการ ยกเว้นกรณีที่ต้องการทานเพื่อช่วยเรื่องโรคกระเพาะอักเสบที่ควรทานพร้อมอาหารทันที