ความเร็วของปฏิกิริยาเคมีโดยเอนไซม์

ความเร็วของปฏิกิริยาเคมีโดยเอนไซม์

เมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในร่างกาย ถ้าสมมุติว่าไม่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีก็ยังเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ แต่จะไม่ทันต่อการดำเนินชีวิต เพราะผลของปฏิกิริยาจะช้ามาก  เช่น สมมุติว่าเราต้องการทปฏิกิริยาเคมีกับน้ำตาล เพื่อให้เกิดพลังงานไปสร้างภูมิคุ้กันต่อต้านเชื้อโรคซึ่งเข้ามาจู่โจมร่างกาย ถ้าทำปฏิกิริยาปกติโดยไม่มีเอนไซม์ ก็คงเกิดพลังงานได้เหมือนกัน แต่กว่าจะเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ อาจต้องใช้เวลานาน 3 เดือนจึงจะได้พลังงานมาต่อต้าน ถ้าเป็นอย่างนี้เชื้อโรคฆ่าเราเสียก่อนพลังงานภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นมาต่อสู่เรียกว่า “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” แต่ถ้าเรามีเอนไซม์สมบูรณ์ พลังงานและภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นใน 1 นาทีแรกที่เชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกาย เพราะปฏิกิริยาเคมีจะถูกเร่งโดยเอนไซม์ ให้เกิดพลังงานจาก 3 เดือน มาเป็น 1 นาที สมมุติว่าเอนไซม์ในกรณีนี้ เร่งความเร็วของปฏิกิริยาเคมีได้ถึง 2 แสนเท่าคือแทนที่จะให้เวลา 2 แสนนาที ก็เร่งให้มาเป็นเพียง 1 นาทีเท่านั้น

ร่างกายไม่สามารถรอผลปฏิกิริยาเคมีที่เชื่องช้าได้ แต่ถ้ามีเอนไซม์ที่เฉพาะสำหรับปฏิกิริยานั้นๆ จะทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาอาจเพิ่มได้สูงถึง 10×14 เท่า (คือ 1 เติม 0 ลงไป 14 ตัว = 100,000,000,000,000 เท่า) แต่โดยทั่วไป เอนไซม์มักจะเร่งให้เร็วึ้นประมาณ 1,000 เท่าขึ้นไป ซึ่งกล่าวได้ว่าปฏิกิริยาเคมีเกิดในพริบตา ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ประโยชน์จากผลของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดได้โดยทันทีต่อเหตุการณ์