เอนไซม์คือตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในสารอินทรีย์หรือในสิ่งมีชีวิตซึ่งนักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจ

เอนไซม์

 

การเร่งปฏิกิริยา ตัวที่มีหน้าที่เร่งให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นได้นี้นได้นี้เราเรียกสารนั้นรวมๆ ว่า “แคตาลิส” (Catalyst) และถ้าแคตาลิสท์นั้นถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิต เราเรียกชื่อใหม่ว่า “เอนไซม์” (Enzyme)

แคตาลิสท์ที่จำทำงานได้ดีจะต้องอาศัยอุณหภูมิที่สูงหรือมีความดันสูง ในทางตรงข้ามเอนไซม์ ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้อย่างดีภายใต้อุณหภูมิปกติของร่างกายและความดันปกติของบรรยากาศ เอนไซม์ประกอบด้วยโมเลกุลของโปรตีนเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นผิวเฉพาะเป็นบริเวณที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารตั้งต้นที่เจาะจงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ได้สนใจศึกษาเอนไซม์กันค่อนข้างมาก ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมานี้เอง และเราเองยังไม่รู้จักเรื่องราวของเอนไซม์กันค่อนข้างมาก แต่วงการแพทย์เริ่มให้ความสนใจเพิ่มขึ้นตามลำดับถึงความมหัศจรรย์ของเอนไซม์ในการป้องกันและรักษาโรค และยอมรับว่าเอนไซม์คือพลังงานสำคัญต่อชีวิต