เอนไซม์คืออะไร ?

วงกลมผักเอนไซม์คือะไร ?

เอนไซม์คือโปรตีนชนิดหนึ่ง มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต เอนไซม์สำคัญต่อทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกายคือทุกเซลล์ของร่างกายรวมกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ ทั้งกระบวนการหายใจ การย่อยอาหาร การเจริญเติบโต การคิดและแม้แต่การนอน ปกติแล้วปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแต่จะช้ามากไม่ทันต่อการดำรงชีวิต เช่น เมื่อเราต้องการทำปฏิกิริยากับน้ำตาลเพื่อให้เกิดพลังงานไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค หากไม่มีเอนไซม์นั้นอาจต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือนจึงจะได้พลังงานดังกล่าว แต่เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้ถึง 2 แสนเท่า ร่างกายสามารถนำพลังงานมาใช้ได้ภายใน 1 นาที สามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ทันที

เอนไซม์แบ่งเป็น 3 ชนิด

1. เอนไซม์จากอาหาร (Food Enzyme) จะพบได้ในอาหารดิบทุกชนิด ถ้ามาจากพืชเราจะเรียกว่าเอนไซม์พืช (Plant Enzyme) และถ้ามาจากสัตว์เราจะเรียกว่าเอนไซม์จากสัตว์ (Animal Enzyme) ถ้าอาหารที่นำมาปรุงแต่งด้วยความร้อน เช่น ต้ม ปิ้ง จะทำลายเอนไซม์ในอาหารได้โดยง่าย เอนไซม์นี้จะช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป ความร้อนที่สูงเกินกว่า 118 องศาฟาเรนไฮน์ จะทำลายเอนไซม์ในอาหารจนหมดและอาหารที่ไม่มีเอนไซม์แล้วนี้เราเรียกว่า อาหารที่ตายแล้ว (Dead Food)

2. เอนไซม์ย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) เป็นเอนไซม์ที่ร่างกายผลิต ส่วนใหญ่ผลิตจากตับอ่อน เพื่อใช้ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารที่เรากินเข้าไป ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า

3. เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic Enzyme) เป็นเอ็นไซม์ที่ผลิตในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อการเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงาน สร้างภูมิต้านทาน   สร้างความเจริญเติบโต ตลอดจนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยเอนไซม์เมตาบอลิคนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

อาหาร (Food) สารอาหาร (Nutrient) พลังงาน(Energy)

เอนไซม์สำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร ?

เอนไซม์มีหน้าที่สำคัญในการสร้างมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา จากไข่ที่ผสมพันธุ์เซลล์เดียวเติบโตมาจนเป็น 60 ล้านล้านเซลล์ ต่อมาเอนไซม์ยังไม่หน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ย่อยอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร ซึ่งจะไปทำประโยชน์ให้กับอวัยวะต่างๆ เอนไซม์สามารถกำจัดของเสียในร่างกาย โยเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อทำงายสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นเอนไซม์จึงทำให้หลอดเลือดสะอาด

ถึงแม้ว่าฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน และสารอาหารอื่นๆ จะสำคัญต่อชีวิตและสุขภาพ แต่ก็โดยเอนไซม์เท่านั้นที่ทำให้สารต่างๆ ดังกล่าว ทำงานตามคุณสมบัติของมันได้ ถ้าไม่มีเอนไซม์ ทุกอย่างทำปฏิกิริยาเคมีไม่ได้เลย จนมีผู้กล่าวว่า “เอนไซม์คือพลังงานชีวิต” เพราะถ้าระดับของเอนไซม์ในร่างกายเกิดลดต่ำลงจนถึงระดับหนึ่ง ทำให้ทุกระบบทำงานไม่ได้ ชีวิตจะหยุดทันที

เกิดอะไรขึ้นหากเรามีเอนไซม์ไม่เพียงพอ ?

1. อาการที่ท่านรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าท่านน่าจะขาดเอนไซม์คือ

– รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักๆ

– อ่อนเพลียเป็นประจำ

– ท้องผูก

– ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ บางครั้งมีอาการจุกเสียด

– ลมแน่นในท้อง ผายลมมีกลิ่นเหม็น

– อุจจาระจมน้ำ อุจจาระเหม็นมาก

– มีกลิ่นปาก

– มีอาการโรคภูมิแพ้ง่าย บางครั้งถึงขนาดหอบหืด

– เวลาเป็นแผลจะหายช้า

– น้ำหนักตัวเพิ่มง่าย

2. อาการที่แพทย์ตรวจพบว่าท่านกำลังขาดเอนไซม์คือ

– ตับอ่อนบวม

– เม็ดโลหิตขาวเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติหลังกินอาหาร 30 นาที

– นำ้ลายมีฤทธิ์เป็นกรด (pH ต่ำกว่า 7)

– ในปัสสาวะมีสารพิษมาก สารพิษเกิดจากอาหารไม่ย่อยจึงบูดและเน่าในลำไส้ใหญ่

– ระดับเอนไซม์ต่ำกว่าปกติในเลือด

– ความดันโลหิตอาจสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย