เอนไซม์จำเป็นมากในการสร้างเม็ดเลือดแดง

เอนไซม์สร้างเม็ดเลือด

ความจำเป็นที่สำคัญอีกอย่างของเอนไซม์ คือการสร้างเฮโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดง เพื่อนำออกซิเจนไปให้อวัยวะทั่วทั้งร่างกาย คนจำนวนมากกระดูกเปราะบางเนื่อวจากการกินอาหารที่ขาดเอนไซม์ อันเนื่องมาจากการเตรียมอาหารและกระบวนการหุงต้ม ร่างกายไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้เพราะปราศจากเอนไซม์ โปรตีนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกรดอมิโนเพราะไม่มีเอนไซม์ย่อยโปรตีน และร่างกายไม่อาจจะซ่อมแซมตนเอง หรือป้งอกันอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรค และเราไม่สามารถมีหน้าตาแจ่มใสเลือดฝาดอย่างดีได้ถ้าเอนไซม์ในร่างกายบกพร่อง

One of the most valuable needs for enzymes is to help process iron, which carries oxygen all over the body to be deposited in the billions of skin tissue and brain cells. Many people have brittle bones due to the lack of enzymes in cooked and denatured foods. Calcium cannot be properly utilized without enzymes. Protein is useless without enzymes to convert it into amino acids. The body cannot heal itself from infections or have healthy blood without enzymes.