เอนไซม์ช่วยทำความสะอาดเลือด

ทำความสะอาดเลือด– ทำไมต้องทำความสะอาดเลือด ?

….เลือดคือของเหลวที่นำพาสารอาหารต่างๆ ไปสู่ทุกๆ เซลล์ในร่างกาย เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์เหล่านั้นให้แข็งแรงเป็นปกติ อวัยวะต่างๆ ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน

– เลือดมีทั้งสารอาหารและสิ่งแปลกปลอม !!

….นอกจากสารอาหารแล้ว ยังมีสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายได้รับปะปนอยู่ในกระแสเลือดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี สารพิษจาก อาหาร น้ำและอากาศ เป็นต้น เมื่อสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ปะปนอยู่ในกระแสเลือดและถูกลำเลียงไปยังอวัยวะต่างๆ ก็จะเกิดอาการผิดปกติแก่ร่างกาย

….เพราะสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ไม่ใช่สารอาหารร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ จึงเกิดการตกค้างอยู่ที่บริเวณอวัยวะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะสมอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นต้นเหตุในเกิดเป็นโรคร้ายแรงได้ เช่น มะเร็ง เป็นต้น เรียกได้ว่า ทุกส่วนที่เลือดเดินทางไปได้มีโอกาสนำพาสารที่มีประโยชน์และสารก่อมะเร็งไปได้พอๆ กัน

– การทำความสะเลือดโดยเอนไซม์ของพืช…….

….เอนไซม์คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกาย มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดเลือด กำจัดสิ่งแปลกปลอมในกระแสเลือดก่อนที่จะถูกลำเลี้ยงไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย หากเรามีเอนไซม์ในปริมาณที่เพียงพอ ร่างกายจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่คนเรามักเผชิญภาวะพร่องเอนไซม์อยู่เสมอเนื่องจากอาหารที่กินในปัจจุบันมีเอนไซม์น้อยมาก ทำให้คนปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นทุกปี (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

….การกินเอนไซม์พืชเสริมมื้ออาหารเป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายมีปริมาณเอนไซม์ที่เพียงพอ สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวัน ทำให้ร่างกายไม่สะสมสารพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ

….นอกจากนี้เอนไซม์ยังทำหน้าที่ในกระบวนการดูดซึมสารอาหารของเซลล์ ทำให้ทุกเซลล์ในรับสารอาหารอย่างเต็มที่ เมื่อเซลล์ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จึงทำให้เซลล์แข็งแรง แบ่งตัวต่อเนื่อง จึงชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ดีมาก เพราะความเสื่อมของร่างกายคือความเสื่อมของเซลล์นั่นเอ