ไขมันกับโรคมะเร็ง

อาจารย์ยูนยองซุกและ98841941อาจารย์โอชังอูจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลอิลซานแพ็ก แห่งมหาวิทยาลัยอินเจ ร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพเกาหลีใต้ (National Health Insurance Service) รายงานผลการวิจัยร่วมว่า “ไขมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งในประเทศเกาหลีใต้” งานวิจัยนี้ติดตามศึกษาชายวัยผู้ใหญ่ชาวเกาหลีใ้จำนวน 78 คน เป็นเวลา 10 ปี และพบว่าไขมันทำให้ความเสี่ยงที่ชาวเกาหลีใต้จะป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นแม้ก่อนหน้านี้ในประเทศตะวันตก อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา จะมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ไขมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อน แต่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นปริศนาในกลุ่มชาวเอเซียซึ่งมีรูปร่างเล็กกว่า ทั้งลักษณะการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการกินก็ต่างจากชาวตะวันตก และในที่สุดผลการวิจัยนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว

ผลการทดลองเปิดเผยว่า ยิ่งชาวเกาหลีมีปริมาณไขมันในร่างกายสูง ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ต่อมลูกหมาก ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ตับ ท่อน้ำดี ไต ปอด และผิวหนัง ก็จะสูงขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับคนน้ำหนักตัวปกติแล้ว คนอ้วนเสี่ยงที่จะเป็น

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าถึง 1.9 เท่า

โรคมะเร็งตับ 1.6 เท่า

โรคมะเร็งท่อน้ำดี 2.2 เท่า

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 1.9 เท่า

โรคมะเร็งไต 1.6 เท่า

โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ 2.2 เท่า

โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก 1.5 เท่า

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 1.5 เท่า

โรคมะเร็งผิวหนัง 2.8 เท่า

เมื่อคำนวนอัตราความเสี่ยงที่คนอ้วนจะป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยรวมแล้วพบว่า ความเป็นไปได้ที่คนที่มีปริมาณไขมันในร่างกายสูงจะป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนน้ำหนักปกติถึง 26 เปอร์เซ็ฯต์ และเนื่องจากการสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคมะเร็งในรูปแบบที่แตกต่างจากขมัน จึงมีการแยกวิเคราะห์กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่เพิ่มเติมด้วย ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปได้ที่คนที่ไม่สูบบุหรี่และมีไขมันในร่างกายสูงจะป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้นสูงกว่าคนน้ำหนักปกติถึง 62 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่คนเกาหลีใต้เป็นกันมากที่สุด พบว่า โอกาสที่คนไม่สูบบุหรี่และมีปริมาณไขมันในร่างกายสูงจะป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสูงกว่าคนน้ำหนักปกติถึง 73 เปอร์เซ็นต์

จุดที่น่าสนใจคือ อุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยโรคมะเร็.ในเกาหลีใต้ช่วงไม่นานมานี้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับไขมัน (มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น) เมื่อนำผลการสำรวจที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่เป็นโรคอ้วนในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน มารวมกับผลการวิจัยที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จึงทำให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของประชากรอ้วรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการกิน อันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งอีกด้วย (รายงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งเกาหลีใต้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2005)