เอนไซม์แบ่งเป็น 3 ชนิด

เอนไซม์มี 3 ชนิด

เอนไซม์แบ่งเป็น 3 ชนิด

1. เอนไซม์จากอาหาร (Food Enzyme) จะพบได้ในอาหารดิบทุกชนิด ถ้ามาจากพืชเราจะเรียกว่าเอนไซม์พืช (Plant Enzyme) และถ้ามาจากสัตว์เราจะเรียกว่าเอนไซม์จากสัตว์ (Animal Enzyme) ถ้าอาหารที่นำมาปรุงแต่งด้วยความร้อน เช่น ต้ม ปิ้ง จะทำลายเอนไซม์ในอาหารได้โดยง่าย เอนไซม์นี้จะช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป ความร้อนที่สูงเกินกว่า 118 องศาฟาเรนไฮน์ จะทำลายเอนไซม์ในอาหารจนหมดและอาหารที่ไม่มีเอนไซม์แล้วนี้เราเรียกว่า อาหารที่ตายแล้ว (Dead Food)

2. เอนไซม์ย่อยอาหาร (Digestive Enzyme) เป็นเอนไซม์ที่ร่างกายผลิต ส่วนใหญ่ผลิตจากตับอ่อน เพื่อใช้ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารที่เรากินเข้าไป ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า

3. เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic Enzyme) เป็นเอ็นไซม์ที่ผลิตในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อการเผาผลาญสารอาหารและสร้างพลังงาน สร้างภูมิต้านทาน   สร้างความเจริญเติบโต ตลอดจนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยเอนไซม์เมตาบอลิคนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

อาหาร (Food) —————–>สารอาหาร (Nutrient)—————–> พลังงาน(Energy)