60 ล้านล้านเซลล์ล้วนต้องการสารอาหาร

แคปซูลใหญ่เดี่ยว

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์ 60+ ล้านล้านเซลล์>>เซลล์ทุกเซลล์ต้องการสารอาหาร>>เราจึงต้องกินอาหาร……

เอนไซม์คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่เร่งการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ ร่างกายมีเอนไซม์ตามธรรมชาติและลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารน้อยลงและเสื่อมไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านไป โรคภัยต่างๆ เริ่มปรากฏขึ้นเพราะเซลล์อ่อนแอ ไม่สามารถปกป้องฟื้นฟูตัวเองได้เท่าที่ควร

เอนไซม์เสริมจากพืชจะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ทำให้เซลล์แข็งแรงอยู่ได้นานยิ่งขึ้น มีความสามารถในการป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายจึงแข็งแรงสมบูรณ์ได้นานยิ่งขึ้น