เอนไซม์คือ….?

เอนไซม์คือ

เอนไซม์ คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง

มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต เอนไซม์สำคัญต่อทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกายคือทุกเซลล์ของร่างกายรวมกว่า 60 ล้านล้านเซลล์ ทั้งกระบวนการหายใจ การย่อยอาหาร การเจริญเติบโต การคิดและแม้แต่การนอน

ปกติแล้วปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแต่จะช้ามากไม่ทันต่อการดำรงชีวิต เช่น เมื่อเราต้องการทำปฏิกิริยากับน้ำตาลเพื่อให้เกิดพลังงานไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค หากไม่มีเอนไซม์นั้นอาจต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือนจึงจะได้พลังงานดังกล่าว แต่เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้ถึง 2 แสนเท่า ร่างกายสามารถนำพลังงานมาใช้ได้ภายใน 1 นาที สามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ทันที