ระบบย่อยไม่ดี เชิญทางนี้เลยค่ะ

ระบบย่อยไม่ดี=ชีวิตไม่ดี ทั้งปัญหาอึดอัดท้อง ท้องอืด หรือปัญหาที่ระเอียดกว่านั้นคือร่างกายไม่ได้รับสารอาหารจากอาหารที่กินอย่างเต็มที่ ปัญหานี้แก้ได้ค่ะ….. ตับอ่อน(Pancreas) ผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องติดด้านหลังของกระเพาะอาหาร รูปร่างยาวรี ตามขวางโดยส่วนหัวติดกัยลำไส้เล็กตอนต้น เนื้อตับอ่อนจะหยุ่นๆ คล้ายต่อมน้ำลายในปาก ตับอ่อนผลิตน้ำย่อยคือ เอนไซม์สำหรับย่อยอาหาร (Pancreas Juice หรือ Digestive Enzyme) โดยน้ำย่อยนี้จะผ่านท่อของตับอ่อนมาต่อเข้าท่อน้ำดี ซึ่งมาจากตับ น้ำดีพร้อมกับน้ำย่อยจากตับอ่อนไหลมายังปากท่อที่เปิดเข้าลำไส้เล็กส่วนต้น เมื่ออายุมากขึ้น เอนไซม์ย่อยอาหารจะผลิตได้น้อยลงและมีคุณภาพต่ำ การขาดเอนไซม์ย่อยอาหารในร่างกายมีได้หลายสาเหตุ แต่การขาดชนิดเดียวที่ตับอ่อนของท่านไม่สามารถแก้ไขได้ คือ การขาดเอนไซม์เนื่องจากท่านมีอายุมากขึ้น ผลของการศึกษาที่โรงพยาบาลไมเคิลรีส รัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยใช้กลุ่มคนตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีลักษณะตัวแปรคือ “อายุที่ต่างกัน” คุณสมบัติอื่นนอกนั้นเหมือนกันหมด กลุ่มแรกอายุ 21-31 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 69-100 ปี ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแรก(หนุ่มสาว) มีเอนไซม์อไมเลส(ย่อยแป้ง) ในน้ำลายมากกว่ากลุ่มหลัง(สูงอายุ) ถึง 30 เท่า นั่นคือเมื่อท่านอายุมากขึ้นเอนไซม์ก็จะผลิตออกมาได้น้อยลงอย่างมากแต่ความต้องการใช้เอนไซม์ในร่างกายยังคงเหมือนเดิม ผลกระทบจากการขาดเอนไซม์ย่อยอาหาร สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องต้นคือระบบย่อยอาหารเป็นสารอาหารจะไม่สมบูรณ์ ได้สารอาหารที่ขาดคุณภาพ […]

การบำบัดมะเร็งต้องใช้หลากหลายวิธีประกอบกัน:อาหาร

การบำบัด “มะเร็ง” ต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน . นอกจากการบำบัดมะเร็งหลักๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้ป่วยควรมีการดูแลตัวเองในทุกๆ ด้านเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น หวังผลได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยต้องใส่ใจร่างกายดังนี้… .  ตอนที่1: ด้านอาหาร เมื่อกินอาหารได้น้อย ให้พยายามกินในจำนวนมื้อที่บ่อยขึ้น กินครั้งน้อยๆแต่บ่อยๆ กินอาหารทุกชนิดที่กินได้ ไม่ต้องห่วงเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงแต่ยังต้องจำกัดอาหารหวาน และอาหารเค็ม เพราะมีผลต่อน้ำตาลในเลือด และการทำงานของไต ให้กำลังใจตนเอง เข้าใจว่า อาหารเป็นตัวยาสำคัญยิ่งตัวยาหนึ่ง ของการรักษาโรคมะเร็ง ลองปรับเปลี่ยน ประเภทอาหารให้กินได้ง่ายขึ้น เช่น อาหารอ่อน อาหารเหลว (ประเภทอาหารทางการแพทย์) แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอด หรือผัด หรือมีกลิ่นรุนแรง เพราะมักกระตุ้นให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปรับเปลี่ยนที่กินอาหารในบ้าน ไม่กินแต่ในห้อง อาจนั่งกินที่ระเบียง ให้มีบรรยากาศที่ดี ปลอดกลิ่น อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดพอควร มองเห็นต้นไม้ ดอกไม้ กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ดี เตรียมอาหารครั้งละน้อยๆ อย่าให้กินเหลือ เพราะจะได้เกิดกำลังใจว่ากินหมดทุกมื้อ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ปรับให้ดูสะอาด สวยงาม จะรู้สึกอยากอาหารเพิ่ม ขึ้น […]

ทำไมมนุษย์จึงขาดเอนไซม์และมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องชดเชย ?

ภาวะการขาดเอนไซม์ทำให้มนุษย์แก่เร็วขึ้น ถ้าหากร่างกายสามารถผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรง สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายขาดเอนไซม์คือ นิสัยในการเลือกรับประทานอาหาร กล่าวคือ การรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือเป็นด่างมากเกินไป ทำให้ ร่างกายขาดสมดุลของกรด-เบส โดยปกติแล้วเลือดจะอยู่ในภาวะสมดุลที่สภาพความเป็นกรดอ่อน ๆ ดังนั้นความเคยชินในการรับประทานอาหารของแต่ละคนจึงมีส่วนในการสร้างสมดุลของกรด-เบสในร่างกายได้ การบริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว เมื่ออาหารผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนเกินกว่า 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป เอนไซม์เกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหารก็จะถูกทำลายไป ทำให้อาหารเหล่านั้นปราศจากเอนไซม์ย่อยอาหารที่มีอยู่ในตัว ดังนั้นร่างกายจึงต้องทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์เพื่อนำมาย่อยอาหารทั้งหมดนั้นเอง ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักมากเกินไป ทั้งที่จริงแล้วเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารมีความสามารถในการย่อยตัวเองได้มากถึง 75% มีคนจำนวนมากที่รู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนหลังรับประทานอาหารก็เนื่องมาจากสาเหตุนี้นั่นเอง เมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อสังเคราะห์เอนไซม์มาใช้ในระบบย่อยอาหารจึงต้องลดทอนการสังเคราะห์เอนไซม์ในระบบอื่น ๆ ลง เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ความสามารถในการต้านทานโรคของร่ายกายลดลง เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ง่ายและมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลงเป็นลำดับ ความเสื่อมของร่างกายเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณที่จำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันเนื่องมาจากการเสื่อมประสิทธิภาพของเซลล์และการตายของเซลล์โดยที่ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมได้ ร่างกายจึงอยู่ในสภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย การป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร และการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ แต่เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น มลภาวะในสิ่งแวดล้อม สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ยาปฏิชีวนะ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการรักษาสุขภาพ ดังนั้นการเสริมเอนไซม์ให้กับร่างกายโดยการรับประทานเอนไซม์โดยตรงเพื่อให้ร่างกายมีปริมาณเอนไซม์มากเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย จะช่วยให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ ของเซลล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมที่เสื่อมสภาพแล้วได้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายจึงสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติ […]

โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนกรุงเทพฯ มากที่สุด

  เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวในงานเปิดศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ ป่วยด้วยโรคต่างๆ จำนวนมากแต่การเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพมีหลายหน่วยงาน ข้อมูลจึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมได้จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพฯ ขึ้น เพื่อทำรายงานแจ้งเตือนให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่คนกรุงเทพฯ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2549-2556 ข้อมูลการเจ็บป่วยของคนกรุงเทพฯ พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดของคนกรุงเทพฯ คือโรคมะเร็งทุกชนิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คนกรุงเทพฯ มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากกว่าคนทั้งประเทศ     ทั้งนี้เมื่อแยกจำแนกตามเพศในเพศชายสูงสุดคือโรคมะเร็งทุกชนิด อัตรา 181.6 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือโรคหัวใจ อัตรา 63.9 คนต่อประชากร 1 แลนคน และอันดับ 3 คืออุบัติเหตุ ส่วนเพศหญิงคือมะเร็งเช่นกัน พบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รองลงมาคือโรคหัวใจและปอดอักเสบ รวมถึงโรคอื่นๆ ที่เกิดจากปอด     สำหรับสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของคนกรุงเทพฯ ในเวลานี้คือการบริโภคพบว่าทานผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงแนะนำให้ทานอัตราผักผลไม้ให้ได้ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งของอาหารที่บริโภค เพราะในผักผลไม้มีวิตามีสารอาหารที่ไปช่วยยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ หากเทียบอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันที่ 1 […]

60 ล้านล้านเซลล์ล้วนต้องการสารอาหาร

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์ 60+ ล้านล้านเซลล์>>เซลล์ทุกเซลล์ต้องการสารอาหาร>>เราจึงต้องกินอาหาร…… เอนไซม์คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่เร่งการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ ร่างกายมีเอนไซม์ตามธรรมชาติและลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารน้อยลงและเสื่อมไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านไป โรคภัยต่างๆ เริ่มปรากฏขึ้นเพราะเซลล์อ่อนแอ ไม่สามารถปกป้องฟื้นฟูตัวเองได้เท่าที่ควร เอนไซม์เสริมจากพืชจะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ทำให้เซลล์แข็งแรงอยู่ได้นานยิ่งขึ้น มีความสามารถในการป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายจึงแข็งแรงสมบูรณ์ได้นานยิ่งขึ้น

ควรทานวีว่าครั้งละกี่แคปซูล ?

คำถามที่มักจะได้รับจากหลายๆทานคือ “ควรทานวีว่าครั้งละกี่แคปซูล?” จึงจะเหมาะสมและสามารถสังเกตุผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน เรากำหนดปริมาณการรับประทานที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสภาพร่างกายของแต่ละท่าน ดังนี้ค่ะ ครั้งละ 5 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและเย็น : เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย ร่างกายไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ เป็นการรับประทานเพื่อการดูแลสุขภาพเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งและชะลอความเสื่อมของร่างกาย สามารถรับประทานได้ต่อเนื่องทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ ครั้งละ 7 แคปซูลก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็น หรือ เช้าและเย็น : ปริมาณนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ไม่ถึงกับวิกฤติที่ต้องการการดูแลฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เป็นปริมาณที่เหมาะกับกัารฟื้นฟูสภาพร่างกายในระดับปานกลาง เช่น ภูมิแพ้ระดับ1-2 , โรคกระเพาะแบบไม่ร้ายแรง , กรดไหลย้อนไม่ร้ายแรง , เบาหวาน เป็นต้น ครั้งละ 10 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและเย็น : เหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายต้องการการฟื้นฟูเป็นพิเศษ เช่นโรคกระเพาะแบบรุนแรง , กรดไหลย้อน, เบาหวานที่ระดับน้ำตาลสูง ,ภูมิแพ้ระดับ 3 เป็นต้น ร่างกายจะได้รับเอนไซม์และสารอาหารในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นในมื้อเช้าและมื้อเย็น ทำให้การฟื้นฟู ซ่อมแซมร่างกายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครั้งละ 10 แคปซูลก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น : ปริมาณสูงที่สุด เหมาะสำหรับภาวะร่างกายที่อยู่ในช่วงวิกฤต มีความต้องการการฟื้นฟูซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนมาก […]

เอนไซม์จำเป็นมากในการสร้างเม็ดเลือดแดง

ความจำเป็นที่สำคัญอีกอย่างของเอนไซม์ คือการสร้างเฮโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดง เพื่อนำออกซิเจนไปให้อวัยวะทั่วทั้งร่างกาย คนจำนวนมากกระดูกเปราะบางเนื่อวจากการกินอาหารที่ขาดเอนไซม์ อันเนื่องมาจากการเตรียมอาหารและกระบวนการหุงต้ม ร่างกายไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้เพราะปราศจากเอนไซม์ โปรตีนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกรดอมิโนเพราะไม่มีเอนไซม์ย่อยโปรตีน และร่างกายไม่อาจจะซ่อมแซมตนเอง หรือป้งอกันอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรค และเราไม่สามารถมีหน้าตาแจ่มใสเลือดฝาดอย่างดีได้ถ้าเอนไซม์ในร่างกายบกพร่อง One of the most valuable needs for enzymes is to help process iron, which carries oxygen all over the body to be deposited in the billions of skin tissue and brain cells. Many people have brittle bones due to the lack of enzymes […]

งาดำ

บรรพชนจีนยืนยันว่า “ผู้ใดได้ครอบครองงาดำเปรียบเสมือนได้ครอบครองหยก” งาดำ (Black Sesame Seeds) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Sesamum orientale L. จัดอยู่ในวงศ์ Pedaliaceae จัดเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายการรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคุณจะแข็งแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอย่างแน่นอน และเป็นยาที่รักษาได้ทุกโรค ในหะดิษหนึ่งท่านศาสนฑูตได้กล่าวว่า إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السأم ความว่า : แท้จริงในงาดำนั้นสามารถรักษาได้ทุกโรค ยกเว้นความตาย ประโยชน์ของงาดำ นั้นมีค่อนข้างหลากหลายเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ อย่างวิตามินบี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี9 แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เป็นต้น โดยสามารถช่วยบำรุงร่างกายเกือบทุกสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผม ผิวพรรณ กระดูก เล็บ ระบบขับถ่าย การบำรุงหัวใจ […]

1 2 3 6