สถิติโรคมะเร็งของประชากรไทย

กราฟมะเร็ง

 

สถิติการป่วยเป็นโรคมะเร็งของคนในยุคสมัยปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ และที่น่าตกใจมากกว่นั้นคือ กราฟการป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างต่อเนื่อง มีหลากหลายกระแสการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคมะเร็งกันมากมาย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ด้วยพฤติกรรมการใ้ชีวิตของคนปัจจุบันต่างไปจากอดีตมาก ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้นมากขึ้นและรายล้อมอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในผู้หญิงตรวจพบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ส่วนเพศชายมะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมากยังคงครองอันดับ1 เสมอมา

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้มากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การกินอาหารที่มีสารปนเปื้อน การเร่งผลิตอาหารในภาคเกษตรที่เน้นปริมาณแต่ด้อยคุณภาพ ปริมาณ

ไขมันในอาหารที่มากขึ้น เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ไม่ไดดทำให้เกิดโรคภัยไขเจ็บแบบทันทีทันได้ แต่สะสมในร่างกายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมากพอที่จะเกิดเป็นโรค และที่มากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนั่นเอง

ดังนั้นท่ามกลางปัจจัยความเสี่ยงที่มากมายเหล่านี้ หากเราหลีกเลี่ยงได้ไม่มากนัก ก็ควรหันมาเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงได้มากที่สุด เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายนี้เองที่ปกป้องเราจากโรคโรคภัยต่างๆ ได้ดีที่สุด

ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชติของร่างกายนั้นมีการทำงานที่ดีที่สุดในจักรวาลนี้ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและปกป้องร่างกายไม่ให้เกิดโรคต่างๆ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมปะปนเข้ามาในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะเข้าทำงานทันทีและกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากเราปล่อยให้ระบบภูิคุ้มกันเสื่อมสภาพลงไปเรื่อย สิ่งแปลกและโรคภัยไข้เจ็บย่อมเอาชนะได้แน่นอน

การฟื้นฟูและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

ถึงแม้แต่ละคนจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์มาต่างกัน แต่ก็สามารถ
มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีได้เหมือนกัน โดยหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆ มีดังนี้คือ
1. อาหาร กินอาหารให้ครบทุกหมู่และเพียงพอ และอาหารที่กินควรมีคุณภาพดี เช่น สด
สะอาด ปนเปื้อนน้อยที่สุด ไม่กินอาหารหมักดอง อาหารที่ทอดหรือย่างจนไหม้เกรียม

2. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น มีการแตกแขนง
ของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อต่างๆ มากขึ้น ทำให้เม็ดโลหิตขาวหรือภูมิคุ้มกัน เข้าสู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ ได้
ง่าย เมื่อมีเชื้อโรคเข้ามาก็เข้าไปจัดการได้เร็ว

3. ทำจิตใจให้เบิกบาน จิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน หรือสารสุขใน
ร่างกาย สารนี้พอหลั่งออกมาทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากจิตใจห่อเหี่ยวเศร้า เป็นทุกข์ ร่างกายจะหลั่งสารทุกข์ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดี ร่างกายอาจเจ็บป่วยได้ สารเอ็นดอร์ฟินจะหลั่งเมื่อจิตใจมีความสุข สงบ เบิกบาน ฉะนั้นการคิดแต่สิ่งดีๆ คิดช่วยเหลือผู้อื่น คิดในแง่บวก ก็เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเช่นกัน

อ้างอิง : กราฟแสดงอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งจาก “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”